“Ο καθένας ξεχωρίζει σε κάτι.
Κάτι από τα πολλά!
Το μόνο που έχεις να κάνεις,
είναι ν’ανακαλύψεις σε τί!”

Τενεσί Ουϊλιαμς

Ένοικοι

Στη Στέγη σήμερα διαμένουν συνολικά 20 άτομα (κατανεμημένα στις τρεις πτέρυγες των δύο κατοικιών. Συνολικά δηλαδή λειτουργεί ενάμιση κατοικία (8 ένοικοι οι οποίοι ως επί το πλείστον αυτομεριμνούνται στη μισή και 12 ένοικοι, οι οποίοι δεν αυτομεριμνούνται ή αυτομεριμνούνται μερικώς, στην ολόκληρη). 

Ένας από τις κυριότερους λόγους στην μη επαναλειτουργία των κατοικιών της Στέγης, δεν είναι μόνο το οικονομικό κόστος, αλλά και η έλλειψη τροφίμων σε πλήρη ανάπτυξη, δηλαδή 15 ή έστω 12 τροφίμων και επομένως το ασύμφορο της λειτουργίας της μιας κατοικίας με τεράστια έξοδα και με ένα ή δύο τροφίμους μόνο.

Στο παρελθόν έγιναν αρκετές προσπάθειες μέσω του Γραφείου Ευημερίας προς εξεύρεση ενοίκων από κρατικές στέγες, οι οποίες όμως απέδησαν άκαρπες.

Οι προσπάθειες αυτές, δυστυχώς μέχρι τώρα αποβαίνουν άκαρπες. Ο κυριότερος λόγος, σύμφωνα πάντα με τη Διεύθυνση του Ιδρύματος, είναι ότι οι κηδεμόνες των ατόμων αυτών δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν τα τροφεία που απαιτεί η Στέγη.

Τον Μάϊο 2009 μία κατοικία του Ιδρύματος και τον Νοέμβριο 2014 μισή κατοικία, ενοικιάστηκαν στο Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Στέγη Νέα Ελεούσα). Τον Μάρτιο 2016 μία κατοικία, ενοικιάσθηκε στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες για να μεταφερθούν 8 άτομα από το θάλαμο 14 του Νοσοκομείου Αθαλάσσας.

Οι δυόμιση αυτές κατοικίες έχουν ενοικιασθεί από τις πιο πάνω Κρατικές Υπηρεσίες και λειτουργούν προγράμματα με παρόμοιους στόχους όπως αυτούς της Στέγης «Άγιος Χριστόφορος».

Η συνεργασία μεταξύ της Στέγης και των Κρατικών Υπηρεσιών μέχρι σήμερα είναι, σε όλα τα επίπεδα, άψογη.

Κριτήρια εισδοχής:

Στη Στέγη γίνονται δεκτά άτομα με δείκτη νοημοσύνης 30-55, των οποίων και οι δύο γονείς έχουν πεθάνει. Επίσης, άτομα χωρίς γονείς, με δείκτη νοημοσύνης 55-85, που λόγω δυσκολιών αυτο-μέριμνας δεν μπορούν να ζήσουν ανεξάρτητα. Δεκτά ακόμα γίνονται άτομα, των οποίων ο ένας γονέας βρίσκεται στη Ζωή, αλλά αδυνατεί να παράσχει την απαιτούμενη φροντίδα για το παιδί του.